Yamaha Electric Guitar PACIFICA 112J

5.632.000 VNĐ

Sản phẩm kèm theo: Bao đàn mềm, miếng gảy phím đàn, guitar cable.
Thời gian bảo hành: 1 năm.
Sản xuất tại Inonesia
Giá tốt & chất lượng được chứng nhận bởi Renaissance Collection.