Yamaha Acoustic Guitar APX600

8.261.000 VNĐ

Sản phẩm kèm theo: Bao đàn mềm, miếng gảy phím đàn, máy chỉnh âm.
Thời gian bảo hành: 1 năm.
Sản xuất tại Indonesia
Giá tốt & chất lượng được chứng nhận bởi Renaissance Collection.